مبارزه با چاقی و پیری با مصرف اسپرولینا اسپرولینا یک جلبک سبزآبی و حلزونی شکل است نام اسپرولینا چندان آشنا نیست و خیلی از افراد اصلاً نمی‌دانند جلبکی با ویژگی‌ها و خواص اسپرولینا وجود دارد. درست است که این جلبک…

مبارزه با چاقی و پیری با مصرف اسپرولینا