مدل های جدید و جادار چمدان مسافرتی قفسه دار به تازگی یک شرکت چینی چمدان های مسافرتی جدیدی را تولید کرده است که دارای قفسه های متعددی می باشد و بسیار جادار و بزرگ هستند. چمدان های نو آورانه “ShelfPack”…

مدل های جدید و جادار چمدان مسافرتی قفسه دار