پیانو نواز مرد چینی بدون داشتن دست! یک جوان چینی که دو دستش را در یک حادثه از دست داده است با حضور در یک برنامه تلویزیونی و نواختن پیانو با انگشت‌های پایش این روزها حسابی مشهور شده است لیو…

پیانو نواز مرد چینی بدون داشتن دست!