از فردا یک سامانه بارشی جدید از سمت غرب و شمال غرب به کشور وارد می شود. امروز “شنبه ۲۶ اسفند ماه ۹۱” ، براساس تحلیل نقشه های پیش یابی “هواشناسی” در اکثر مناطق کشور تا فردا جو آرام بوده…

وضعیت آب و هوا