محققان با استفاده از عکسبرداری MRI دریافتند افرادی که مشکل کاهش توانایی شناختی دارند می‌توانند با انجام چهار بار ورزش در طول هفته از پیشرفت این مشکل جلوگیری کنند.   انجام مداوم ورزش باعث می شود که حجم قسمت‌هایی از…

ورزش هوازی از بیماری‌های آلزایمر جلوگیری می‌کند