با استفاده از نمد ها می توانیم جا سوزنی های مینیمال درست کنیم تا سوزن هایمان گم نشوند وسایل لازم : نمد رنگی نخ و سوزن میخ مراحل ساخت :   مقداری نمد را جدا کرده و به شکل…

درست کردن جاسوزنی کدو تنبل

  با استفاده از نمد ها می توانیم جا سوزنی های مینیمال درست کنیم تا سوزن هایمان گم نشوند وسایل لازم : نمد رنگی نخ و سوزن میخ مراحل ساخت : مقداری نمد را جدا کرده و به شکل دایره…

جاسوزنی کدو تنبل فوق العاده زیبا