در این مجموعه نمونه هایی زیبا از مدل روسری مجلسی سال ۹۲ را تماشا کنید .