گردنبندهای ساخت شده با خاکستر جسد مردگان در ادامه گردنبندهای زیبا و تزئینی را می بینید که همه اینها توسط یک مرد کور خلاق با استفاده از خاکستر جسد مردگان سوزانده شده، ساخته شده است. این گردنبندهای مهره ای شیشه…

گردنبندهای ساخت شده با خاکستر جسد مردگان