در ادامه ایده ای حالب برای داشتن یک میز بیلیارد و یک میز کار و یک میز غذاخوری را مشاهده خواهید کرد.

در ادامه مدل های شیک میز ناهار خوری از ۴ تا ۱۲ نفره سال ۹۴ را مشاهده خواهید کرد.

مدل میز ناهار خوری شیک 94