زوج های شاد، آنهایی هستند که یکدیگر را به خوبی درک می کنند. در روابط آنها هیچ «من» ی وجود ندارد و به جای آن «ما» حرف اول را می زند. رفتار آنها با یکدیگر حس امنیت و تداوم رابطه…

حقایقی که اغلب زوج ها نادیده می گیرند

در ساختار شخصیت ما انسانها، افکار از چنان قدرتی برخوردارند که میتوانند سازنده یا ویرانگر باشند ، بنابراین باید بیاموزیم که افکارمان را هوشمندانه کنترل کنیم تا در زندگی به موفقیتها و کامیابیهای بزرگی دست یابیم. این آزمون شخصیتی مشخص…

تست: مثبت اندیش هستید یا منفی نگر؟

گلچین جملات مثبت اندیشی تصویری-سری۲ با یک مجموعه گلچین شده دیگر از جملات موثر و زیبای مثبت به شکل تصویری در خدمت شما هستیم.سعی شده در این مجموعه هم همانند مجموعه گذشته از جملات کوتاه و کاربردی استفاده شود.

گلچین جملات مثبت اندیشی تصویری-سری2

گلچین جملات مثبت اندیشی تصویری-سری۱ یک مجموعه جدید دیگر و خاص را برای شما آماده کرده ایم.این تصاویر گرداوری شده توسط گروه نایت ملودی میباشد و سعی میشود از برترین تصاویر و جملات مربوط به مثبت اندیشی و موفقیت برای…

گلچین جملات مثبت اندیشی تصویری-سری1

این سال ها همایش های مثبت اندیشی و خوشحال شدن در چند ثانیه زیاد شده اند! همینطوری هم یک عالمه باورهای اشتباه در مورد شاد شدن به وجود آمده است که بعضی هایشان پایه و اساس علمی ندارند. در اینکه…

شادی خریدنی نیست!