با گذشت زمان، در اثر آلودگی‌های محیطی، نور آفتاب و استرس پوست به مرور شادابی و روشنی خود را از دست می‌دهد و پر از لک‌وچروک می‌شود. میوه‌ها و سبزی‌ها که در هر فصل انواع مختلفی از آنها یافت می‌شود،…

خواص میوه ها برای پوست