ما در اینجا به افتخار تولد ۲۸ سالگی اسکارلت جوهانسون می خواهیم به بهترین لباس های او از گذشته تا کنون نگاهی بیاندازیم. ۴ اکتبر ۲۰۱۲ این ستاره اولین نقش خود را در سن ۱۰ سالگی ایفا کرد و در…

نگاهی به لباس های Scarlett Johansson در سالهای مختلف