پزشکان پوشیدن شلوار تنگ را منع کردند به نوشته بی بی سی، در “نشریه عصب شناسی، جراحی مغز و اعصاب و روانپزشکی” آمده است که در پی تورم زیاد عضلات پشت پای یک زن ۳۵ ساله استرالیایی، شلوار او با…

پزشکان پوشیدن شلوار تنگ را منع کردند