لایه‌ برداری یا پیلینگ شیمیایی یکی از روش‌های درمانی در بهبود وضعیت پوست در مشکلاتی از قبیل جوان‌سازی پوست، درمان جای جوش و لک است که متخصصان پوست در درمان مشکلات زیبایی پوست به کار می‌برند. یک استادیار دانشگاه…