نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس بررسی ایراد شورای نگهبان در لایحه حمایت از خانواده را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس این گزارش، پیش از این نیز شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس در…

لایحه حمایت از خانواده