تصاویری زیبا از اقیانوس اطلس لاگون یا همان تپه های آبی نزدیک ساحل در جزایر تورکس و کایکوس در میان اقیانوس اطلس، با ۳ مایل طول و زیبایی منحصر بفردش، از اماکن مهم گردشگری این منطقه از جهان به حساب…

لاگون های زیبای در اقیانوس اطلس