هنوز از یادها نرفته است که  چند هفته پیش، زمزمه های  تعیین نرخ طلا با ارز مبادله ای در بازار پیچید.خبری که می توانست باعث افزایش نجومی قیمت طلا شود.این خبری بودکه محمد کشتی آرای ، رئیس اتحادیه طلا  کل…