مشروح این تغییرات به شرح ذیل می باشد :

قیمت جهانی طلا