در زودپز غذا بپزیم یا قابلمه؟ چه ظرفی برای پخت و پز مناسب تر است؟ زودپزها به دلیل کوتاهی مدت زمان پخت غذا و کاهش مدت زمان قرار گرفتن در معرض حرارت بهترین ظروف برای پخت غذا محسوب می شوند.…

در زودپز غذا بپزیم یا قابلمه؟