سام درخشانی دیپلم علوم تجربی و دانشجوی انصرافی تئاتر است. سام در آموزشگاه بازیگری استاد سمندریان یک دوره کلاس بازیگری گذرانده است و با مجموعه «شب زدگان» به دنیای پرهیاهوی بازیگری پا گذاشت و پس از آن با «بهشت آبی»،…

عکس های سام درخشانی