فیلم سینمایی خانه دختر داستان مردی را به نام مرتضی روایت می کند که تصمیم گرفته است تا خانه کوچک‌شان را زیر قیمت بازار بفروشد و زودتر از محله و نگاه سنگین مردم فرار کند… عوامل فیلم سینمایی خانه دختر…

عکس دسته جمعی پگاه آهنگرانی ، حامد بهداد و امیرعلی نبویان