اعتمـــاد کردم پشیمــان شدم گاهی بدجنس و گاهی هم خوش‌جنس، اینها شخصیت‌هایی است که یک بازیگر در دوران کاری‌اش مجبور می‌شود در قالب آنها فرو برود، هرچند مهم اینجاست که چه کسی بتواند واقعا چنین کاراکترهایی را برای مخاطب خود…

یکتا ناصر

فیلم تلویزیونی«آخرین روزسال» که قرار است از شبکه اول پخش شود، داستان زنی به نام مرضیه است که برای ادای نذرش باید به سفری برود، اما اتفاقاتی می‌افتد و او از سفر جا می‌ماند، اما نذرش ادا می‌شود و… یکتا…

یکتا ناصر