چرا نیچه اینقدر ضد زن است؟ فیلسوفی با سبیل های پهن، چشمان کم فروغ و لب های همیشه کبود. «به سراغ زنان می روی؟ شلاق را فراموش نکن». این معروف ترین جمله ای است که از نیچه به یادگار مانده.…

چرا نیچه اینقدر ضد زن است؟