عکس های تماشایی از کارهای نیکوکارانه کتایون ریاحی کتایون ریاحی مدتی است بازیگری را کنار گذاشته و به اعمال نیکوکاری روی آورده است. این بازیگر با انجام کارهای نیکوکارانه تاکنون دل خانواده های زیادی را شاد کرده است. کتایون ریاحی…

عکس های تماشایی از کارهای نیکوکارانه کتایون ریاحی