مجله ایده آل:  احتمالا با خواندن این مطلب ناراحت خواهید شد اما این هشدارها را جدی بگیرید. شما باید سالم غذا بخورید و بدانید که برخی مواد غذایی هستند که نه‌تنها سالم نیستند بلکه شما را معتاد می‌کنند. تهمت نمی‌زنیم…