در ادامه زشت ترین مرد جهان هوانگ چونجای ۳۲ ساله را مشاهده خواهید کرد که تا به حال به دلیل لقبش(زشت ترین مرد جهان)از خانه خارج نشده است.هوانگ سال گذشته جراحی و ۱۳ کیلوگرم از تومور صورتش برداشته شد.او اما…

زشت ترین مرد جهان!+عکس

این خانه جنگلی با جدیدترین مدل های دکوراسیون و ابزار های پیشرفته ساخته شده است این خانه روی درختی بلند و تنومد در یک جنگل است.از خود درخت نیز در برخی قسمت ها استفاده شده است.