طرز تهیه گشنیز کباب یک غذای آذربایجانی گشنیز کباب یکی از غذاهای خوشمزه آذربایجان است امروز به سراغ یکی از غذاهای خوشمزه آذربایجان یعنی گشنیز کباب رفتیم؛ غذایی که مخلوطی از گوشت و سبزی هاست و بهتر است در یک…

طرز تهیه گشنیز کباب یک غذای آذربایجانی