سالاد های بسیار عجیب عادات غذایی و حتی نحوه غذا خوردن و چینش غذا ها در ملل مختلف متفاوت و همراه با جالبی های خاص خودش است. به گزارش پارس ناز در کشور چین سالاد هایی با شکل و شمایل…

سالاد های بسیار عجیب