پِلاس نوعی گلیم درشت بافت است و موارد استفاده ای چون گلیم دارد و دربیشتر مناطق روستایی بافته می شود. از دیرباز به عنوان زیرانداز مناسب جهت محافظت از رطوبت، سرما و گرمای زمین به کار می رود و به…

هنرهای مختلف به ویژه صنایع دستی از جمله مواردی هستند که به پیشرفت و توسعه گردشگری یک کشور کمک شایانی می کنند. کشور ما ایران عزیز هم از این هنر ها کم ندارد و سرشار از کهن ترین هنرها در…

.عوامل آسیب‌رسان زنده -انسان: قدم نگذاشتن با کفش‌های آلوده روی فرش استفاده از ابعاد مناسب فرش -انواع قارچ‌ها و کپک‌ها و موجودات ذره‌بینی: عامل اصلی: رطوبت   پیشگیری: رطوبت کمتر از ۷۰% و جلوگیری از سکون هوا   -انواع حشرات:…

آسیب‌شناسی قالی

از مهمترین صنایع دستی استان کردستان نازک کاری چوب است که بر اساس روکش کردن طرح ها و نقوش آماده از چوب های خوش نقش جنگلی تهیه میشود در واقع شهر سنندج از مهمترین مراکز نازک کاری ایران محسوب شده…

نازک کاری چوب در موزه صنایع دستی

خراطی چوب یکی از صنایع دستی سنتی ایران است که از زمانهای قدیم در این مرزوبوم رواج داشته و به طور معمول در مناطقی از کشور که چوب در آنجا بیشتر یافت میشود رایج است زیرا ماده اولیه ی عمده…

هنرهای سنتی, خراطی با چوب