پس از دست رفتن جام جهانی کشتی تماشاگران حاضر در سالن محمد بنا را تشویق کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پس از مسجل شدن شکست تیم ملی کشتی فرنگی ایران برابر روسیه و از دست رفتن جام جهانی،…

محمد بنا