همه او را با نقش « نفرتیتی » در سریال تاریخی و زیبای یوسف پیامبر (ع) می شناسند بلوکات متولد ۴ آذر ۶۰ در تهران است و در سریال های: روزهای زندگی(۷۷) ، عملیات پایتخت(۸۷) ، یوسف پیامبر (۸۷) ،…

لیلا بلوکات