تصاویر فیلم سوختن با بازی علی انصاریان و چکامه چمن ماه تصویربرداری فیلم ویدئویی «سوختن» به کارگردانی بهرنگ توفیقی و نویسندگی زامیاد سعدوندیان به تازگی در تهران به پایان رسیده و هم اکنون مراحل فنی آن در حال انجام است.…

تصاویر فیلم سوختن با بازی علی انصاریان و چکامه چمن ماه