سلامت موها در نحوه شستن آن ها شستن موهای سر یک کار بسیار عادی است که همه ما به طور مرتب آن را انجام می‌دهیم. اما آیا می‌دانید اگر این کار را اشتباه انجام دهید، چقدر به موهای‌تان آسیب می‌رسد؟…

سلامت موها در نحوه شستن آن ها

تاثیرات آلودگی هوا بر روی موها آیا آلودگی هوا می تواند تاثیر منفی بر سلامت و شادابی موها داشته باشد؟ بله، امروزه آلودگی هوا به یکی از بزرگ ترین دغدغه های ساکنان شهرهای بزرگ و صنعتی، تبدیل شده است. از…

تاثیرات آلودگی هوا بر روی موها