مهدی دواتگری درباره آخرین جزئیات مربوط به مرگ ستار بهشتی گفت: این مسئله پیشتر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح و دلیل فوت ستار بهشتی نیز مشخص شد. مسئول پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی تصریح کرد: علت…

ستار بهشتی

پرونده ستار بهشتی ، کارگر وبلاگ نویسی که حدود سه ماه قبل در “تحت نظرگاه” پلیس فتا در گذشت ، اکنون در دادگاه تحت رسیدگی است. متهمان این پرونده نیز چند مأمور خاطی پلیس هستند . وکیل بهشتی ، به…