رحم جایگزین یا جانشین (Surrogacy)، از زمره شیوه‌های درمان ناباروری است که با استفاده از رحم زن دیگر صورت می پذیرد. رحم جایگزین در پاره ای از موارد نازایی، زن و شوهر از نظر تخمک و اسپرم و تشکیل جنین…

خوب و بد رحم جایگزین