در ادامه آموزش تصویری ساخت گل حجمی با ربان را مشاهده خواهید کرد.

در ادامه آموزش ساخت گل سر به شکل پروانه  را مشاهده خواهید کرد

آموزش ساخت گل سر به شکل پروانه

آموزش تصویری ساخت دسته گل رز با ربان را در ادامه مطلب مشاهده خواهید کرد.دقت کنید برای قرار گرفتن بهتر گل روی توپ زیر آن باید کاغذ یا پارچه(پارچه باید اهار زده باشد تا بایستد) قوس داشته باشد.

آموزش تصویری ساخت دسته گل رز با ربان

در ادامه آموزش تصویری ساخت پاپیون با چنگال را مشاهده خواهید کرد.

آموزش ساخت پاپیون با چنگال

در ادامه آموزش ساخت گل رز با فم را به شکل تصویری مشاهده خواهید کرد.

آموزش ساخت گل رز با فم (ساده و زیبا)

در ادامه آموزش ساخت گیره سر به شکل گل مشاهده خواهید کرد.آموزش ساخت این گل را میتوانید در سایر تزیینات به غیر گیره سر نیز به کار ببرید

آموزش ساخت گیره سر به شکل گل

در ادامه آموزش تصویری طرز ساخت گل با پارچه پنبه ای را مشاهده خواهید کرد.

طرز ساخت گل با پارچه پنبه ای