یک متخصص قلب و عروق در رابطه با بیماری فشارخون گفت: « فشار خون بالا از دستاوردهای تکنولوژی دنیای جدید است ، بیماری فشار خون بیماری مزمنی است ، درحال حاضر باتوجه به شیوه و سبک زندگی که مردم برگزیدند…

برای کنترل فشار خون نمکدان ها را از سفره ها حذف کنید