تعریق یا عرق کردن بیش از حد یک مشکل ژنتیکی است که در آن شخص با تعریق زیاد دست ها، پاها، زیربغل و… مواجه است. تعریق بیش از حد ربطی به هیجانات عاطفی ندارد، تنها به علت مجموعه ای از…

عرق

یکی از طبیعی ترین واکنش های بدن در برابر گرما و تحرک و البته خنک نگه داشتن دمای بدن، عرق کردن است. اما همین واکنش طبیعی اگر روی پوست بدن باقی بماند، بوی بدی دارد که اغلب ما ترجیح می…

با رعایت این نکات بوی عرق نمی گیرید