با این روش ها افسردگی پایان می یابد بسیار سفر باید تا پخته شود خامی . شاید بارها و بارها این جمله را شنیده اید که می گویند برای کسب تجربه باید سفر های مختلف را تجربه کرد . برای…

با این روش ها افسردگی پایان می یابد

با آرامش و سکوت به جنگ افسردگی بروید محققان و پژوهشگران طی تحقیقاتی مبنی بر درمان و مبارزه با افسردگی به نتایج جدیدی دست یافتند. آنها معتقدند انسان های افسرده با قرار گرفتن در یک مکان آرام و ساکت می…

با آرامش و سکوت به جنگ افسردگی بروید