انتخاب رنگ صورتی برای لباس نشان دهنده این است که شخص دارای انرژی مثبت بوده و محبت را به اطراف خود پخش می‌کند.   رنگ صورتی، در واقع قرمز کم رنگ است و معمولاً نشانگر عشق است .این رنگ اثر…

راهنمای انتخاب رنگ لباس صورتی