ترمیم سریعتر زخم‌ دیابتی‌ها با ماده جدید تیمی از دانشمندان دانشگاه اسکندریه مصر یک پوشش زخم‌بندی برای زخم بیماران دیابتی تولید کرده‌اند که فرآیند ترمیم آن‌ها را سرعت می‌بخشد. به گزارش ایسنا، به دلیل برخورداری بیماران دیابتی از سیستم ایمنی…

ترمیم سریعتر زخم‌ دیابتی‌ها با ماده جدید