تصاویر زیبای اسکیت بردهای هوایی ! شرکت لکسوس که همه آن را با خودرو های لوکس و زیبایش می شناسیم در اقدامی جدید دست به ساخت hoverboard یا اسکیت برد های معلق در هوا زده و این کار را با…

تصاویر زیبای اسکیت بردهای هوایی !