رژگونه مناسب را چگونه انتخاب کنیم؟ قلم موی مناسب رژگونه چیست؟ اگر رژگونه تان پودری و روشن است، یک قلموی بادبزنی بخرید چون پودر را خوب پخش و ظاهری یکنواخت ایجاد می کند. برای زدن رژگونه های تیره می توانید…

رژگونه مناسب را چگونه انتخاب کنیم؟