ذهن دیگران را نخوانید؛ مخصوصا ذهن همسرتان را – امروز از دست مامانت خیلی ناراحتم، نبودی که ببینی چی می‌گفت. – عزیزم! خودت را ناراحت نکن. – باز هم مثل همیشه از مادرت طرفداری کن! منظورت اینه که من الکی…

ذهن خوانی افراد