علت بددهنی و بدزبانی کودک بددهنی در کودکان به دلایل مختلفی است و باید قبل از اینکه کودک با کلمات رکیک و ناسزا گویی اخت شود بددهنی درمان شود. بددهنی در کودک و نوجوان علل مختلفی دارد که متأسفانه در…

علت بددهنی و بدزبانی کودک

دلایل بد دهنی کودکان و را های اصلاح آن بدزبانی، ‌ تنها از راه آموختن و مواجه شدن با کلمات نامناسب به وجود می‌آید، بنابراین باید موقعیت‌هایی را که طی آن ممکن است کودک این کلمات نامطلوب را بشنود، محدود…

دلایل بد دهنی کودکان و را های اصلاح آن