کالگری (Calgary) شهری در جنوب آلبرتای کانادا محل مجسمه کلیسای وارونه ۶ متری (Device to Root out Evil) است . ساختار این مجسمه از آلومینیوم ، شیشه و فولاد است . محل اولیه این مجسمه ونکوور،کانادا بود . در کنار…