محرم، فصل به هم پیوستن شیعیان حول محور امام حسین(ع) است. از این روست که اگر کمی اهل سفر باشید و بخواهید سختی‌ها را تحمل کنید به غیر از محل سکونت‌تان، می‌توانید در جای‌ جای ایران هم شاهد عزاداری‌های متفاوت…