سرعین شهر چشمه ها و زیباییهای خاص شهرستان سرعین که به داشتن چشمه های متعدد آبگرم معدنی مشهور است، در ۲۸ کیلومتری غرب شهر اردبیل واقع شده است. هر سال حدود ۴ میلیون گردشگر از سراسر ایران برای بازدید و…

سرعین شهر چشمه ها و زیباییهای خاص