آئین ها واداب و روسوم هر کشور یکی از ارکان اصلی برای جذب توریست برای آن کشور و منطقه است. از حیطه آیین های کلی که بگذریم به رسوم و آداب جزیی تری میرسیم که اکثر اقوام کشور دارا میباشند…

همانطور که گفتیم صنایع دستی از جمله عوامل منحصر بفرد است که میتوان با استفاده از ظرفیت آنها به به صنعت جهانگردی رونق داد. گِرِه‌چینی یکی از شاخه‌های هنر معماری و کاشی کاری سنتی است که اساتید این هنر از…