ساختمان اسکراپان واستراس (Skrapan Vasteras)، که به معنی  “آسمان خراش واستراس” می باشد  ،تنها آسمانخراش شهر واستراس محسوب می شود. ساختمان ۸۱ متر ارتفاع و از ۱۹۸۸ به ۱۹۹۰ ساخته شده است.  بالاترین  نقطه این ساختمان ” خط آسمان” نامیده…